Trạng thái:
Đang xây - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
23
Số căn:
550
Quy mô dự án:
1,1ha
Mật độ xây dựng :
36%
Đất Xanh Group Đất Xanh Group
Loại: Trạng thái:Đang xây - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Số Block:2 Số tầng:23
Quy mô:1,1ha Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:550 Thời gian bàn giao:Quý 4/2024
Đất Xanh Group Đất Xanh Group
Loại:
Trạng thái:Đang xây - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Số Block:2
Số tầng:23
Quy mô:1,1ha
Mật độ:36%
Số căn hộ:550
Bàn giao:Quý 4/2024