Dự án tạm ngưng xây dựng
Nổi bật
Giá: Loading......
 • Số căn hộ: 276
 • Mật độ xây dựng: 37%
Dự kiến bàn giao hoàn thiện Quý 2/2024
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 207
 • Mật độ xây dựng: 40%
Dự án đã hoàn thiện & bàn giao
Giá: 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 744
 • Mật độ xây dựng: 20%
Pháp lý đang cập nhật
Giá: Loading.......
 • Số căn hộ: 0.1
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã khởi công vào ngày 19/01/2024
Giá: Loading...triệu/m2
 • Số căn hộ: 4.000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Dự án đã khởi công năm 2018
Giá: 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 801
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang hoàn thiện bàn giao Quý 4/2024
Giá: 37 triệu/m2
 • Số căn hộ: 903
 • Mật độ xây dựng: 30%
Dự án đã khởi công năm 2018
Giá: loading....
 • Số căn hộ: 1868
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đã hoàn thiện bàn giao năm 2021
Giá: 69 triệu/m2
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã khởi công xây dựng tháng 11/2023
Giá: 62 triệu/m2
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Dự án sẽ bàn giao giửa tháng 6/2024
Nổi bật
Giá: 1,3 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 650
 • Mật độ xây dựng: 48%
Đã khởi công vào ngày 19/01/2024
Giá: Loading...triệu/m2
 • Số căn hộ: 4.000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0931 737 898