Trạng thái:
Nhận Booking AK NEO Block đẹp nhất dự án
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
16
Số tầng:
29
Số căn:
4000
Quy mô dự án:
8,8ha
Mật độ xây dựng :
29%
Nam Long Group Nam Long Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Nhận Booking AK NEO Block đẹp nhất dự án
Số Block:16 Số tầng:29
Quy mô:8,8ha Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:4000 Thời gian bàn giao:Quý 4/2024
Nam Long Group Nam Long Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Nhận Booking AK NEO Block đẹp nhất dự án
Số Block:16
Số tầng:29
Quy mô:8,8ha
Mật độ:29%
Số căn hộ:4000
Bàn giao:Quý 4/2024