Trạng thái:
Đang hoàn thiện bàn giao Quý 4/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
26
Số căn:
903
Quy mô dự án:
5,2 ha
Mật độ xây dựng :
30%
Công ty Cổ Phần đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát Công ty Cổ Phần đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang hoàn thiện bàn giao Quý 4/2024
Số Block:2 Số tầng:26
Quy mô:5,2 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:903 Thời gian bàn giao: Quý 4/2024
Công ty Cổ Phần đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát Công ty Cổ Phần đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang hoàn thiện bàn giao Quý 4/2024
Số Block:2
Số tầng:26
Quy mô:5,2 ha
Mật độ:30%
Số căn hộ:903
Bàn giao: Quý 4/2024
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898