Trạng thái:
Dự kiến cất nóc quý 2/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
301
Quy mô dự án:
3,3ha
Mật độ xây dựng :
32%
Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise (VGSE) Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise (VGSE)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự kiến cất nóc quý 2/2024
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:3,3ha Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:301 Thời gian bàn giao:2023
Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise (VGSE) Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise (VGSE)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự kiến cất nóc quý 2/2024
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:3,3ha
Mật độ:32%
Số căn hộ:301
Bàn giao:2023