Trạng thái:
Đang xây hoàn thiện - Đã có sổ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
4
Số căn:
199
Quy mô dự án:
3ha
Mật độ xây dựng :
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần BĐS Xuân Thảo
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Đã có sổ
Số Block:2 Số tầng:4
Quy mô:3ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:199 Thời gian bàn giao:Quý 4/2022
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần BĐS Xuân Thảo
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Đã có sổ
Số Block:2
Số tầng:4
Quy mô:3ha
Mật độ:
Số căn hộ:199
Bàn giao:Quý 4/2022