Trạng thái:
Dự án đã cất nóc. Quý 4/2024 nhận nhà.
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
21
Số căn:
734
Quy mô dự án:
20.203m2
Mật độ xây dựng :
47%
Công ty Cổ phần Kusto Home Công ty Cổ phần Kusto Home
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án đã cất nóc. Quý 4/2024 nhận nhà.
Số Block:2 Số tầng:21
Quy mô:20.203m2 Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:734 Thời gian bàn giao:2025
Công ty Cổ phần Kusto Home Công ty Cổ phần Kusto Home
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án đã cất nóc. Quý 4/2024 nhận nhà.
Số Block:2
Số tầng:21
Quy mô:20.203m2
Mật độ:47%
Số căn hộ:734
Bàn giao:2025