Trạng thái:
Khách mua nhận sổ ngay
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
3
Số căn:
106
Quy mô dự án:
10,000
Mật độ xây dựng :
Tập đoàn Thành Đô Tập đoàn Thành Đô
Loại: Nhà phố Trạng thái:Khách mua nhận sổ ngay
Số Block:2 Số tầng:3
Quy mô:10,000 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:106 Thời gian bàn giao:
Tập đoàn Thành Đô Tập đoàn Thành Đô
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Khách mua nhận sổ ngay
Số Block:2
Số tầng:3
Quy mô:10,000
Mật độ:
Số căn hộ:106
Bàn giao:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898