• 50m2 đến 90m2
Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ riêng từng căn
Loại: Nhà phố
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:
Diện tích:50m2 đến 90m2
Trạng thái:Bảng giá - Giỏ hàng mới nhất tháng Tháng 4
Diện tích: 50m2 đến 90m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý: Sổ riêng từng căn
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Bảng giá - Giỏ hàng mới nhất tháng Tháng 4