Trạng thái:
Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 3/2023 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
23
Số căn:
1023
Quy mô dự án:
18ha
Mật độ xây dựng :
36%
Khang Điền Khang Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 3/2023 mở bán
Số Block:3 Số tầng:23
Quy mô:18ha Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:1023 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Khang Điền Khang Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 3/2023 mở bán
Số Block:3
Số tầng:23
Quy mô:18ha
Mật độ:36%
Số căn hộ:1023
Bàn giao:Quý 4/2025
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898