Trạng thái:
Chuẩn bị nhận Booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
34
Số căn:
2000
Quy mô dự án:
2,3ha
Mật độ xây dựng :
40%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chuẩn bị nhận Booking
Số Block:5 Số tầng:34
Quy mô:2,3ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:2000 Thời gian bàn giao:Quý 1/2026
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chuẩn bị nhận Booking
Số Block:5
Số tầng:34
Quy mô:2,3ha
Mật độ:40%
Số căn hộ:2000
Bàn giao:Quý 1/2026