Trạng thái:
Dự kiện quý 2/2024 ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
27
Số căn:
10.000
Quy mô dự án:
50ha
Mật độ xây dựng :
35%
Kim Oanh Group Kim Oanh Group
Loại: Căn hộ Trạng thái: Dự kiện quý 2/2024 ra mắt
Số Block:7 Số tầng:27
Quy mô:50ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:10.000 Thời gian bàn giao:Quý 4/2027 bàn giao hoàn thiện
Kim Oanh Group Kim Oanh Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Dự kiện quý 2/2024 ra mắt
Số Block:7
Số tầng:27
Quy mô:50ha
Mật độ:35%
Số căn hộ:10.000
Bàn giao:Quý 4/2027 bàn giao hoàn thiện