Trạng thái:
Nhận Booking giai đoạn 1 từ ngày 18/05
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
4
Số căn:
199
Quy mô dự án:
3,8ha
Mật độ xây dựng :
44%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần BĐS Xuân Thảo
Loại: Nhà phố Trạng thái:Nhận Booking giai đoạn 1 từ ngày 18/05
Số Block:5 Số tầng:4
Quy mô:3,8ha Mật độ xây dựng:44%
Số căn hộ:199 Thời gian bàn giao:2025
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần BĐS Xuân Thảo
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Nhận Booking giai đoạn 1 từ ngày 18/05
Số Block:5
Số tầng:4
Quy mô:3,8ha
Mật độ:44%
Số căn hộ:199
Bàn giao:2025