Trạng thái:
Dự án đang bàn giao khu nhà phố SOHO
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
20
Số tầng:
23
Số căn:
20000
Quy mô dự án:
117ha
Mật độ xây dựng :
35%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án đang bàn giao khu nhà phố SOHO
Số Block:20 Số tầng:23
Quy mô:117ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:20000 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án đang bàn giao khu nhà phố SOHO
Số Block:20
Số tầng:23
Quy mô:117ha
Mật độ:35%
Số căn hộ:20000
Bàn giao:Quý 4/2025