Trạng thái:
Loading....
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
5
Số căn:
159
Quy mô dự án:
5,6ha
Mật độ xây dựng :
30%
Khang Điền Khang Điền
Loại: Biệt thự Trạng thái:Loading....
Số Block:1 Số tầng:5
Quy mô:5,6ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:159 Thời gian bàn giao:Dự kiến 2026
Khang Điền Khang Điền
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Loading....
Số Block:1
Số tầng:5
Quy mô:5,6ha
Mật độ:30%
Số căn hộ:159
Bàn giao:Dự kiến 2026