Trạng thái:
Đang xây - Dự kiện quý 1/2024 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
867
Quy mô dự án:
9,465m2
Mật độ xây dựng :
44%
C Holdings C Holdings
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây - Dự kiện quý 1/2024 mở bán
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô:9,465m2 Mật độ xây dựng:44%
Số căn hộ:867 Thời gian bàn giao:Quý 4/2026
C Holdings C Holdings
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây - Dự kiện quý 1/2024 mở bán
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:9,465m2
Mật độ:44%
Số căn hộ:867
Bàn giao:Quý 4/2026