Trạng thái:
Dự án đang hoàn thiện & bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
1091
Quy mô dự án:
8.627m2
Mật độ xây dựng :
45%
Tập đoàn Lê Phong Tập đoàn Lê Phong
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án đang hoàn thiện & bàn giao
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô:8.627m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:1091 Thời gian bàn giao:2023
Tập đoàn Lê Phong Tập đoàn Lê Phong
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án đang hoàn thiện & bàn giao
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:8.627m2
Mật độ:45%
Số căn hộ:1091
Bàn giao:2023