Trạng thái:
Nhận Booking 30 triệu/căn
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
39
Số căn:
900
Quy mô dự án:
8000m2
Mật độ xây dựng :
48,5%
Tập đoàn Lê Phong Tập đoàn Lê Phong
Loại: Căn hộ Trạng thái:Nhận Booking 30 triệu/căn
Số Block:2 Số tầng:39
Quy mô:8000m2 Mật độ xây dựng:48,5%
Số căn hộ:900 Thời gian bàn giao:2026
Tập đoàn Lê Phong Tập đoàn Lê Phong
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Nhận Booking 30 triệu/căn
Số Block:2
Số tầng:39
Quy mô:8000m2
Mật độ:48,5%
Số căn hộ:900
Bàn giao:2026