Trạng thái:
Đã khởi công xây dựng ngày 28/02/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
40
Số căn:
2.300
Quy mô dự án:
19,8ha
Mật độ xây dựng :
44%
Tập đoàn CapitaLand Singapore Tập đoàn CapitaLand Singapore
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã khởi công xây dựng ngày 28/02/2024
Số Block:7 Số tầng:40
Quy mô:19,8ha Mật độ xây dựng:44%
Số căn hộ:2.300 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Tập đoàn CapitaLand Singapore Tập đoàn CapitaLand Singapore
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã khởi công xây dựng ngày 28/02/2024
Số Block:7
Số tầng:40
Quy mô:19,8ha
Mật độ:44%
Số căn hộ:2.300
Bàn giao:Quý 4/2025