Trạng thái:
Dự án đã khởi công năm 2020
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
23
Số căn:
306
Quy mô dự án:
9.7ha
Mật độ xây dựng :
35%
Công ty Cổ Phần Bách Lộc Công ty Cổ Phần Bách Lộc
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án đã khởi công năm 2020
Số Block:5 Số tầng:23
Quy mô:9.7ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:306 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Công ty Cổ Phần Bách Lộc Công ty Cổ Phần Bách Lộc
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án đã khởi công năm 2020
Số Block:5
Số tầng:23
Quy mô:9.7ha
Mật độ:35%
Số căn hộ:306
Bàn giao:Quý 4/2025