Trạng thái:
Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
21
Số căn:
303
Quy mô dự án:
3,2ha
Mật độ xây dựng :
36%
Tập đoàn FIFA INVEST Tập đoàn FIFA INVEST
Loại: Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:3,2ha Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:303 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Tập đoàn FIFA INVEST Tập đoàn FIFA INVEST
Loại:
Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Dự kiện quý 1/2023 mở bán
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:3,2ha
Mật độ:36%
Số căn hộ:303
Bàn giao:Quý 4/2025
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898