Trạng thái:
Chuẩn bị ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
2
Số căn:
60
Quy mô dự án:
8,000m2
Mật độ xây dựng :
45%
Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà ở Phước Điền Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà ở Phước Điền
Loại: Nhà phố Trạng thái:Chuẩn bị ra mắt
Số Block:1 Số tầng:2
Quy mô:8,000m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:60 Thời gian bàn giao:Quý 4/2023
Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà ở Phước Điền Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà ở Phước Điền
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Chuẩn bị ra mắt
Số Block:1
Số tầng:2
Quy mô:8,000m2
Mật độ:45%
Số căn hộ:60
Bàn giao:Quý 4/2023