Trạng thái:
Nhận ký gởi mua bán cho thuê
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
22
Số căn:
779
Quy mô dự án:
7,6ha
Mật độ xây dựng :
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Nhận ký gởi mua bán cho thuê
Số Block:7 Số tầng:22
Quy mô:7,6ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:779 Thời gian bàn giao:Tháng 1/2023
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Nhận ký gởi mua bán cho thuê
Số Block:7
Số tầng:22
Quy mô:7,6ha
Mật độ:40%
Số căn hộ:779
Bàn giao:Tháng 1/2023