Trạng thái:
Đang xây hoàn thiện - Đã có sổ riêng từng căn
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
4
Số căn:
56
Quy mô dự án:
18,634m2
Mật độ xây dựng :
TPS Land TPS Land
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Đã có sổ riêng từng căn
Số Block:1 Số tầng:4
Quy mô:18,634m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:56 Thời gian bàn giao:Quý 4/2022
TPS Land TPS Land
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang xây hoàn thiện - Đã có sổ riêng từng căn
Số Block:1
Số tầng:4
Quy mô:18,634m2
Mật độ:
Số căn hộ:56
Bàn giao:Quý 4/2022