Trạng thái:
Ký HĐMB tháp Hybrid đẹp nhất dự án MT EastMark City
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
22
Số căn:
1.384
Quy mô dự án:
20ha
Mật độ xây dựng :
29%
Điền Phúc Thành Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Ký HĐMB tháp Hybrid đẹp nhất dự án MT EastMark City
Số Block:5 Số tầng:22
Quy mô:20ha Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:1.384 Thời gian bàn giao:Quý 4/2024
Điền Phúc Thành Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Ký HĐMB tháp Hybrid đẹp nhất dự án MT EastMark City
Số Block:5
Số tầng:22
Quy mô:20ha
Mật độ:29%
Số căn hộ:1.384
Bàn giao:Quý 4/2024