Trạng thái:
Bảng Giá - Giỏ hàng mới nhất Tháng Tháng 4
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
1000
Quy mô dự án:
11.000m2
Mật độ xây dựng :
40%
Tập đoàn Hưng Thịnh Tập đoàn Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ Trạng thái: Bảng Giá - Giỏ hàng mới nhất Tháng Tháng 4
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:11.000m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1000 Thời gian bàn giao:Quý 1/2024
Tập đoàn Hưng Thịnh Tập đoàn Hưng Thịnh
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Bảng Giá - Giỏ hàng mới nhất Tháng Tháng 4
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:11.000m2
Mật độ:40%
Số căn hộ:1000
Bàn giao:Quý 1/2024