Trạng thái:
Loading....
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
32
Số căn:
1779
Quy mô dự án:
5,3ha
Mật độ xây dựng :
40%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise
Loại: Căn hộ Trạng thái:Loading....
Số Block:10 Số tầng:32
Quy mô:5,3ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1779 Thời gian bàn giao:Tháng 1/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Loading....
Số Block:10
Số tầng:32
Quy mô:5,3ha
Mật độ:40%
Số căn hộ:1779
Bàn giao:Tháng 1/2024