Trạng thái:
Đã khởi công xây dựng tháng 11/2023
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
40
Số căn:
4000
Quy mô dự án:
5,6ha
Mật độ xây dựng :
30%
Tập đoàn CapitaLand Singapore Tập đoàn CapitaLand Singapore
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã khởi công xây dựng tháng 11/2023
Số Block:5 Số tầng:40
Quy mô:5,6ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Tập đoàn CapitaLand Singapore Tập đoàn CapitaLand Singapore
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã khởi công xây dựng tháng 11/2023
Số Block:5
Số tầng:40
Quy mô:5,6ha
Mật độ:30%
Số căn hộ:4000
Bàn giao:Quý 4/2025