Trạng thái:
Liên hệ nhận thông tin mới nhất dự án
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
30
Số căn:
1.975
Quy mô dự án:
44ha
Mật độ xây dựng :
30%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise
Loại: Căn hộ Trạng thái:Liên hệ nhận thông tin mới nhất dự án
Số Block:5 Số tầng:30
Quy mô:44ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1.975 Thời gian bàn giao:2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Liên hệ nhận thông tin mới nhất dự án
Số Block:5
Số tầng:30
Quy mô:44ha
Mật độ:30%
Số căn hộ:1.975
Bàn giao:2025
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898