Trạng thái:
Chuẩn bị ra mắt
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
23
Số căn:
2000
Quy mô dự án:
5,0ha
Mật độ xây dựng :
30%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chuẩn bị ra mắt
Số Block:6 Số tầng:23
Quy mô:5,0ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:2000 Thời gian bàn giao:Quý 4/2026
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chuẩn bị ra mắt
Số Block:6
Số tầng:23
Quy mô:5,0ha
Mật độ:30%
Số căn hộ:2000
Bàn giao:Quý 4/2026