Trạng thái:
Dự án đã hoàn thiện - Xem nhà thật
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
37
Số căn:
1501
Quy mô dự án:
8,742.7m2
Mật độ xây dựng :
35.7%
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT-PEARL Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT-PEARL
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án đã hoàn thiện - Xem nhà thật
Số Block:2 Số tầng:37
Quy mô:8,742.7m2 Mật độ xây dựng:35.7%
Số căn hộ:1501 Thời gian bàn giao:2023
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT-PEARL Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT-PEARL
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án đã hoàn thiện - Xem nhà thật
Số Block:2
Số tầng:37
Quy mô:8,742.7m2
Mật độ:35.7%
Số căn hộ:1501
Bàn giao:2023