Trạng thái:
Đã khởi công tháng 5/2023
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
40
Số căn:
1296
Quy mô dự án:
4,3ha
Mật độ xây dựng :
38%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình ( TBS Group) Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình ( TBS Group)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã khởi công tháng 5/2023
Số Block:4 Số tầng:40
Quy mô:4,3ha Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:1296 Thời gian bàn giao:Quý 4 năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình ( TBS Group) Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình ( TBS Group)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã khởi công tháng 5/2023
Số Block:4
Số tầng:40
Quy mô:4,3ha
Mật độ:38%
Số căn hộ:1296
Bàn giao:Quý 4 năm 2025