Trạng thái:
ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP XÂY DỰNG
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
23
Số căn:
Quy mô dự án:
3.787,56 m²
Mật độ xây dựng :
54%
Tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn - Phú Yên Tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn - Phú Yên
Loại: Căn hộ Trạng thái:ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP XÂY DỰNG
Số Block:1 Số tầng:23
Quy mô:3.787,56 m² Mật độ xây dựng:54%
Số căn hộ: Thời gian bàn giao:quý 4/2025
Tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn - Phú Yên Tập đoàn xây dựng cầu đường Sài Gòn - Phú Yên
Loại: Căn hộ
Trạng thái:ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP XÂY DỰNG
Số Block:1
Số tầng:23
Quy mô:3.787,56 m²
Mật độ:54%
Số căn hộ:
Bàn giao:quý 4/2025
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898