Trạng thái:
Quý 2/2024 bàn giao hoàn thiện giai đoạn 1
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
20
Số căn:
1626
Quy mô dự án:
3,32ha
Mật độ xây dựng :
47,81%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thành Phố Vàng
Loại: Căn hộ Trạng thái:Quý 2/2024 bàn giao hoàn thiện giai đoạn 1
Số Block:7 Số tầng:20
Quy mô:3,32ha Mật độ xây dựng:47,81%
Số căn hộ:1626 Thời gian bàn giao:Quý 2/2024
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thành Phố Vàng
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Quý 2/2024 bàn giao hoàn thiện giai đoạn 1
Số Block:7
Số tầng:20
Quy mô:3,32ha
Mật độ:47,81%
Số căn hộ:1626
Bàn giao:Quý 2/2024
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898