Trạng thái:
Dự kiến khởi công ngày 30/03/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
48
Số căn:
1200
Quy mô dự án:
170000m2
Mật độ xây dựng :
23%
Five Star Group Five Star Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự kiến khởi công ngày 30/03/2024
Số Block:2 Số tầng:48
Quy mô:170000m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:1200 Thời gian bàn giao:2027
Five Star Group Five Star Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự kiến khởi công ngày 30/03/2024
Số Block:2
Số tầng:48
Quy mô:170000m2
Mật độ:23%
Số căn hộ:1200
Bàn giao:2027