Trạng thái:
Dự kiến khởi công ngày 30/03/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
50
Số căn:
1550
Quy mô dự án:
185.000m2
Mật độ xây dựng :
23%
Five Star Group Five Star Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự kiến khởi công ngày 30/03/2024
Số Block:1 Số tầng:50
Quy mô:185.000m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:1550 Thời gian bàn giao:2027
Five Star Group Five Star Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự kiến khởi công ngày 30/03/2024
Số Block:1
Số tầng:50
Quy mô:185.000m2
Mật độ:23%
Số căn hộ:1550
Bàn giao:2027