Trạng thái:
Dự án đang hoàn thiện bàn giao 2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
17
Số căn:
463
Quy mô dự án:
16,592m2
Mật độ xây dựng :
25%
Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án đang hoàn thiện bàn giao 2024
Số Block:4 Số tầng:17
Quy mô:16,592m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:463 Thời gian bàn giao:Quý 4 - 2023
Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án đang hoàn thiện bàn giao 2024
Số Block:4
Số tầng:17
Quy mô:16,592m2
Mật độ:25%
Số căn hộ:463
Bàn giao:Quý 4 - 2023
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898