Trạng thái:
Chính thức nhận Booking tháng Tháng 4
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
21
Số căn:
1.398
Quy mô dự án:
3ha
Mật độ xây dựng :
47%
Tập đoàn Gamuda Land Tập đoàn Gamuda Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chính thức nhận Booking tháng Tháng 4
Số Block:4 Số tầng:21
Quy mô:3ha Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:1.398 Thời gian bàn giao:2025
Tập đoàn Gamuda Land Tập đoàn Gamuda Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chính thức nhận Booking tháng Tháng 4
Số Block:4
Số tầng:21
Quy mô:3ha
Mật độ:47%
Số căn hộ:1.398
Bàn giao:2025