Trạng thái:
Khách mua ký HĐMB
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
12
Số căn:
198
Quy mô dự án:
4.5ha
Mật độ xây dựng :
36%
Nam Long Group Nam Long Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Khách mua ký HĐMB
Số Block:7 Số tầng:12
Quy mô:4.5ha Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:198 Thời gian bàn giao:Quý 4/2023
Nam Long Group Nam Long Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Khách mua ký HĐMB
Số Block:7
Số tầng:12
Quy mô:4.5ha
Mật độ:36%
Số căn hộ:198
Bàn giao:Quý 4/2023
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898