Trạng thái:
Cam kết thuê lại từ 8 - 18triệu/tháng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
22
Số căn:
1.578
Quy mô dự án:
23.737,2 m2
Mật độ xây dựng :
29.1%
Điền Phúc Thành Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ Trạng thái:Cam kết thuê lại từ 8 - 18triệu/tháng
Số Block:5 Số tầng:22
Quy mô:23.737,2 m2 Mật độ xây dựng:29.1%
Số căn hộ:1.578 Thời gian bàn giao:Quý 4/2023
Điền Phúc Thành Điền Phúc Thành
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Cam kết thuê lại từ 8 - 18triệu/tháng
Số Block:5
Số tầng:22
Quy mô:23.737,2 m2
Mật độ:29.1%
Số căn hộ:1.578
Bàn giao:Quý 4/2023