Trạng thái:
Dự án sẽ bàn giao giửa tháng 6/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
28
Số căn:
2.096
Quy mô dự án:
51,5ha
Mật độ xây dựng :
48%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án sẽ bàn giao giửa tháng 6/2024
Số Block:6 Số tầng:28
Quy mô:51,5ha Mật độ xây dựng:48%
Số căn hộ:2.096 Thời gian bàn giao:2024
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án sẽ bàn giao giửa tháng 6/2024
Số Block:6
Số tầng:28
Quy mô:51,5ha
Mật độ:48%
Số căn hộ:2.096
Bàn giao:2024