Trạng thái:
Chuẩn bị nhận Booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
20
Số căn:
1000
Quy mô dự án:
20ha
Mật độ xây dựng :
38,6%
Sea Holdings Sea Holdings
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chuẩn bị nhận Booking
Số Block:7 Số tầng:20
Quy mô:20ha Mật độ xây dựng:38,6%
Số căn hộ:1000 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Sea Holdings Sea Holdings
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chuẩn bị nhận Booking
Số Block:7
Số tầng:20
Quy mô:20ha
Mật độ:38,6%
Số căn hộ:1000
Bàn giao:Quý 4/2025
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898