Trạng thái:
Nhận booking 30 triệu căn hộ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
15
Số căn:
946
Quy mô dự án:
5,3ha
Mật độ xây dựng :
32%
Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong (Conic) Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong (Conic)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Nhận booking 30 triệu căn hộ
Số Block:2 Số tầng:15
Quy mô:5,3ha Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:946 Thời gian bàn giao:Quý 1/2024
Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong (Conic) Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong (Conic)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Nhận booking 30 triệu căn hộ
Số Block:2
Số tầng:15
Quy mô:5,3ha
Mật độ:32%
Số căn hộ:946
Bàn giao:Quý 1/2024