Trạng thái:
Chuẩn bị khởi công quý 2/2024
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
18
Số căn:
1.654
Quy mô dự án:
2ha
Mật độ xây dựng :
38,6%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chuẩn bị khởi công quý 2/2024
Số Block:5 Số tầng:18
Quy mô:2ha Mật độ xây dựng:38,6%
Số căn hộ:1.654 Thời gian bàn giao:Quý 4/2025
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chuẩn bị khởi công quý 2/2024
Số Block:5
Số tầng:18
Quy mô:2ha
Mật độ:38,6%
Số căn hộ:1.654
Bàn giao:Quý 4/2025
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898