Trạng thái:
Bảng giá - Chính sách mới nhất Tháng Tháng 4
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
26
Số căn:
2.500
Quy mô dự án:
21,630m2
Mật độ xây dựng :
35,5%
Nam Group Nam Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Bảng giá - Chính sách mới nhất Tháng Tháng 4
Số Block:6 Số tầng:26
Quy mô:21,630m2 Mật độ xây dựng:35,5%
Số căn hộ:2.500 Thời gian bàn giao:Quý 2/2026
Nam Group Nam Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Bảng giá - Chính sách mới nhất Tháng Tháng 4
Số Block:6
Số tầng:26
Quy mô:21,630m2
Mật độ:35,5%
Số căn hộ:2.500
Bàn giao:Quý 2/2026