Mức tiền đền bù giải phóng mặt bằng được quy định tại Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó xác định mức tiền đền bù giải phóng mặt bằng được tính dựa theo khung giá đất được chính phủ ban hành thay đổi 05 năm một lần.

Tuy vậy, tùy vào từng trường hợp giải phóng mặt bằng, pháp luật đất đai có quy định về cách thức lấy đất và tiền phải trả cho người sử dụng đất là khác nhau, cụ thể:

Thứ nhất, tiền bồi thường được tính theo giá nhà nước:

Giá đất nhà nước quy định được sử dụng để tính tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất thuộc một trong số các trường hợp sau:

   • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.
   • Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
   • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người gồm: Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và thu hồi đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.
The Privia Khang Điền, tiền đền bù giải phóng mặt bằng
Mặt bằng tổng thể dự án The Privia Khang Điền

Căn cứ tại điểm d khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Hay nói cách khác, người có đất thuộc diện bị Nhà nước thu hồi thì không được thỏa thuận giá bồi thường mà sẽ tính theo giá đất cụ thể. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 cũng xác định cách tính giá đất cụ thể trong từng trường hợp:

  • Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.
  • Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Thứ hai, bên cạnh cách tính theo giá nhà nước thì giá đất bồi thường cũng có thể tính dựa trên sự thỏa thuận của các bên:

Cách tính giá đất theo hình thức thỏa thuận được áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư được sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh như sau:

  • Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
  • Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Giá chuyển nhượng, giá thuê đất do các bên thỏa thuận và nhà nước không can thiệp về giá chuyển nhượng, giá cho thuê nên người dân có quyền thỏa thuận và đưa ra mức giá cao hơn so với trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Theo Luật Việt Nam

Nếu thấy hay hãy để lại đánh giá

LIÊN HỆ NHẬN THÔNG TIN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ HOTLINE 24/7: 0931 737 898  phòng thông tin dự án và tin tức thị trường hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm ạh

  Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0931 737 898