Trạng thái:
Chuẩn bị nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
25
Số căn:
800
Quy mô dự án:
Mật độ xây dựng :
35%
Tập đoàn Bcons Group Tập đoàn Bcons Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chuẩn bị nhận booking
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô: Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:800 Thời gian bàn giao:2025
Tập đoàn Bcons Group Tập đoàn Bcons Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chuẩn bị nhận booking
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:
Mật độ:35%
Số căn hộ:800
Bàn giao:2025