Trạng thái:
Đang mở bán tháp Green Topaz
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
29
Số căn:
4000
Quy mô dự án:
4,4ha
Mật độ xây dựng :
36%
Tập đoàn Bcons Group Tập đoàn Bcons Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán tháp Green Topaz
Số Block:7 Số tầng:29
Quy mô:4,4ha Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:4000 Thời gian bàn giao:Quý 4 năm 2025
Tập đoàn Bcons Group Tập đoàn Bcons Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán tháp Green Topaz
Số Block:7
Số tầng:29
Quy mô:4,4ha
Mật độ:36%
Số căn hộ:4000
Bàn giao:Quý 4 năm 2025