Trạng thái:
Dự án đã bàn giao - Vay 65% ân hạn gốc lãi 24 tháng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
26
Số căn:
288
Quy mô dự án:
3000m2
Mật độ xây dựng :
36%
Tập đoàn Bcons Group Tập đoàn Bcons Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Dự án đã bàn giao - Vay 65% ân hạn gốc lãi 24 tháng
Số Block:1 Số tầng:26
Quy mô:3000m2 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:288 Thời gian bàn giao:Quý 4 năm 2022
Tập đoàn Bcons Group Tập đoàn Bcons Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Dự án đã bàn giao - Vay 65% ân hạn gốc lãi 24 tháng
Số Block:1
Số tầng:26
Quy mô:3000m2
Mật độ:36%
Số căn hộ:288
Bàn giao:Quý 4 năm 2022