Trạng thái:
Đã khởi công - Dự kiện quý 1/2024 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
946
Quy mô dự án:
7,684m2
Mật độ xây dựng :
45%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã khởi công - Dự kiện quý 1/2024 mở bán
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô:7,684m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:946 Thời gian bàn giao:Quý 4/2026
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã khởi công - Dự kiện quý 1/2024 mở bán
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:7,684m2
Mật độ:45%
Số căn hộ:946
Bàn giao:Quý 4/2026